Tervetuloa Taljan Sukuseura ry:n sivustolle!

Valitan – Selaimesi ei tue tässä olevaa toimintoa!

Tehtävämme

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Kannakselta lähtöisin

Suku on lähtöisin Keski-Kannakselta. Kantatalo on mitä todennäköisimmin sijainnut Vuoksenrannan pitäjässä Taljalan kylän peltoaukealla lähellä Vuoksea.

Yhdysside

Tänä päivänä sukumme on sijoittunut ympäri Suomen. Yhteinen historia luo meille yhteenkuluvaisuuden tunnetta. Sivuston tavoitteena on sekä kerryttää että jakaa tietoutta. Yhdessä saamme aikaan monipuolisen kokonaisuuden. Sivustoltamme löydät tietoa suvustamme, sukuseurastamme ja asuinalueesta Kannaksella, eryisesti Vuoksenrannan ja Antrean pitäjistä.

Elämme tässä päivässä. Toiminta ja tapahtumat ovat aktiivisesti esillä. Nostamme esiin sukuseuramme toiminnan lisäksi Taljan suvun asuinaluiden pitäjäseurojen toimintaa, samoin samalla alueella asuneiden sukujen toimintaa. Yhdessä toimien pystymme tarjoamaan laajemman kattauksen tapahtumia, esimerkiksi yhteisiä matkoja Kannakselle.

Olemme osa karjalaista yhteisöä ja kulttuuriperintöä

Kannakselaisena sukuna olemme osa karjalaista yhteisöä ja kulttuuriperintöä. Tehtävänämme on vaalia suvun perinteitä ja siirtää niitä seuraaville sukupolville. Sukuseurana kuulumme Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry:n kautta Karjalan Liitto ry:n. Yhdessä osana karjalaista yhteisöä pystymme hoitamaan karjalaisuuden vaalimista huomattavasti paremmin kuin yksin.

Liity Taljan Sukuseuran Facebook-ryhmään!

Taljan Sukuseuralla on Facebook-ryhmä. – Käy tutustumassa.

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com