Suku

Ensimmäiset merkinnät Taljan suvusta ovat 1500-luvun alusta.

Sukunimi ja sen muuttuminen tunnetaan hyvin. Sukunimen ensimmäinen muoto on ollut Stallsven ja siitä se on muotoutunut nykyiseen muotoonsa ajan myötä pysyen muuttumattomana viimeiset 300 vuotta.

Taljan suvun asuinalueet ovat sijainneet Keski-Kannaksella pääasiassa entisten Vuoksenrannan ja Antrean pitäjien alueella. Kantatalon arvellaan sijainneen Vuoksenrannan pitäjän Taljalan kylässä. Taljan sukua on asunut jo ennen 1500-lukua Vuoksenrannan alueella muissakin kylissä, kuten Korpilahdessa, Kaskiselässä ja Sintolassa. Näistä kylistä kuitenkin suku katosi vuonna 1609, jolloin alkoi Venäjän sota /1/. Ruotsin joukot aloittivat tuolloin Venäjälle tunkeutumisen. Vuonna 1617 solmittiin Stolbovassa Venäjän kanssa  rauha, jossa Ruotsi sai Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan /2/.

Asutusta alueella on ollut pitkään, Suomen vanhin muinaishistoriallinen löytö, Antrean kalaverkko, ajoitetaan noin 10 000 vuoden taakse.

Lähteet:

  1. Alasalmi Aila, Kirjassa ”Taljan Suku” toim. Huovinen Marja-Liisa, ISBN:978-952-93-3474-2 , sivu 15.
  2. ”Venäjän sota (1609 – 1617)” http://www.pohjanprikaatinkilta.fi/PohPr/sodat/Venajan%20sota%20(1609%20-%201617).htm, viitattu 28.2.2020

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com