Suku

Ensimmäiset merkinnät Taljan suvusta ovat 1500-luvun alusta.

Sukunimi ja sen muuttuminen tunnetaan hyvin. Sukunimen ensimmäinen muoto on ollut Tallsven ja siitä se on muotoutunut nykyiseen muotoonsa ajan myötä.

Taljan suvun asuinalueet ovat sijainneet Keski-Kannaksella pääasiassa entisten Vuoksenrannan ja Antrean pitäjien alueella. Kantatalon arvellaan sijainneen Vuoksenrannan pitäjän Taljalan kylässä. Taljan sukua on asunut jo ennen 1500-lukua Vuoksenrannan alueella muissakin kylissä, kuten Korpilahdessa, Kaskiselässä ja Sintolassa. Näistä kylistä kuitenkin suku katosi vuonna 1609, jolloin alkoi Venäjän sota /1/. Ruotsin joukot aloittivat tuolloin Venäjälle tunkeutumisen. Vuonna 1617 solmittiin Stolbovassa Venäjän kanssa  rauha, jossa Ruotsi sai Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan /2/.

Asutusta alueella on ollut pitkään, Suomen vanhin muinaishistoriallinen löytö, Antrean kalaverkko, ajoitetaan noin 10 000 vuoden taakse.

Lähteet:

  1. Alasalmi Aila, Kirjassa ”Taljan Suku” toim. Huovinen Marja-Liisa, ISBN:978-952-93-3474-2 , sivu 15.
  2. ”Venäjän sota (1609 – 1617)” http://www.pohjanprikaatinkilta.fi/PohPr/sodat/Venajan%20sota%20(1609%20-%201617).htm, viitattu 28.2.2020

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com