Taljan Sukuseura osana karjalaista yhteisöä

Kannakselaisena sukuna olemme osa karjalaista yhteisöä ja kulttuuriperintöä. Tehtävänämme on vaalia suvun perinteitä ja siirtää niitä seuraaville sukupolville. Sukuseurana kuulumme Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry:n ja Karjalan Liitto ry:n. Yhdessä osana karjalaista yhteisöä pystymme hoitamaan karjalaisuuden vaalimista huomattavasti paremmin kuin yksin. Lisäksi Karjalan Liittoon kuuluminen tuottaa sukuseuran jäsenelle etuja.

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry (KSYL) on Karjalan Liitto ry:n piirijärjestö. KSYL edustaa sukuja ja sukuseuroja ja ajaa niiden asiaa Karjalan Liitossa ja laajemminkin Karjalan Liiton kautta. Toisaalta KSYL tuo karjalaisen yhteisön ja sitä edustavan Karjalan Liiton tuottamia mahdollisuuksia sukuseurojen käyttöön.

Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry. muodostuu noin 50 sukuseurasta. KSYL on Karjalan Liiton rakenteessa itsenäinen toimija, jossa päätösvaltaa käyttävät sukuseurojen edustajat vuosikokouksessa. Vuosikokousten välillä KSYL:ssä päätökset tekee vuosikokouksessa valittu KSYL:n hallitus. KSYL:llä edustaja on Karjalan Liiton liittohallituksessa ja liittovaltuustossa. KSYL:llä ei ole jäsenmaksua, koska sen vähäiset kulut (mm. tilaisuuksien tilat & tarjoilut) maksetaan Karjalan Liiton toimesta. KSYL:n tehtävissä henkilöt toimivat vapaaehtoisina palkatta.

KSYL osalllistuu aktiivisesti Karjalan Liiton järjestämiin tapahtumiin ja järjestää omia tapahtumia. Alla on lista KSYL:n järjestämistä tapahtumista. Niiden tarkemmat tiedot löydät sivulta ”Ajankohtaista”.

 • Kevätseminaari
  • Kevätseminaariin ovat tervetulleita kaikki sukuseurojen jäsenet.
  • Pääpuhuja on pääsääntöisesti karjalaisuuteen liittyvien kysymysten asiantuntija.
  • Karjalan Liiton edustajan (usein puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja) katsaus ajankohtaisiin asioihin.
  • Ohjattu keskustelu (esimerkiksi ryhmissä) sukuseuroille ajankohtaisista asioista. Keskustelun keskeinen sisältö otetaan huomioon seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
 • Osallistuminen Karjalaisille kesäjuhlille
  • KSYL osallistuu Karjalaisille kesäjuhlille ja tuo esille karjalaisia sukuja suku- ja pitäjäinfossa.
 • Työseminaari syksyllä – Sukujen päivä
  • Syksyn työseminaari on suunnattu sukuseurojen vastuuhenkilöille.
  • Tilaisuuden antia KSYL:n hallitus purkaa toimintasuunnitelmaan.
 • Vuosikokous
  • Sääntömääräinen vuosikokous pidetään syksyllä.
  • Vuosikokous on usein järjestetty Vantaan sukututkijoiden järjestämän ”Kuulutko sukuuni”-tapahtuman yhteydessä. Syksyllä 2020 vuosikokous järjestettiin nettikokouksena. Tämä tullee olemaan nouseva trendi aiempaa useamman sukuseuran edustajat pääsevät osallistumaan vuosikokoukseen pienellä vaivalla tietokoneen, tabletin tai puhelimen kautta.
 • Osallistuminen valtakunnallisille sukututkimuspäiville
  • KSYL ja osa KSYL:n sukuseuroista ovat olleet usein esillä Suomen Sukututkimusseuran valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä. Tilaisuuteen osallistutaan resurssien mukaan.

Karjalan Liitto

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen. Karjalan Liitto ry on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen keskusliitto.

Karjalan Liitto perustettiin heti talvisodan jälkeen 20.4.1940. Perustajina olivat Karjalan kunnat, seurakunnat ja maakunnalliset järjestöt. Karjalan Liitto syntyi etujärjestönä karjalaiset halusivat olla aktiivisesti itse mukana päättämässä omista asioistaan. Kun siirtoväen taloudellista asemaa ja sijoittumista koskeviin kysymyksiin oli löydetty ratkaisut, Karjalan Liiton tehtävät painottuivat kulttuuri- ja harrastusjärjestön suuntaan.

Karjalan Liitto ry muodostuu yli 350 itsenäisesti päätöksiä tekevästä yhdistyksestä. Piiriorganisaatioita ovat 15 piiriyhdistystä, Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt, Karjalaisen Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto. Seuratasolla Karjalan Liittoon kuuluvat Karjala-seurat, pitäjäseurat, sukuseurat, säätiöt, muut jäsenyhteisöt ja pitäjälehdet. Kuvassa 1 on kuvattu Karjalan Liitto ry:n päätöksentekorakenne ja keskinäiset suhteet. Päivitetyt Karjalan Liiton säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 23.8.2020 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.10.2020.

Kuva 1: Karjalan Liitto ry:n päätöksentekorakenne ja keskinäiset suhteet. Me, yksittäiset henkilöt, olemme jäseniä seuroissa ja yhdistyksissä. Seurojen ja yhdistysten jäsenet tekevät päätökset vuosikokouksessa, tuolloin myös valitaan hallitus hoitamaan seuran / yhdistyksen asioita seuraavaan kokoukseen saakka. Seurat ovat jäseninä piiriyhdistyksissä. Karjalan Liitto ry:n jäseniä ovat piiri- ja liittoyhdistykset, näiden jäseninä olevat rekisteröidyt yhteisöt (mm. sukuseurat) sekä säätiöt. Liittokokoukseen jokainen liiton jäsenseura voi lähettää edustajansa tai edustajiansa seuran jäsenmäärän mukaisesti. Joka 3. vuosi kokoontuva liittokokous on ylin päättävä elin. Jäsenten edustajat valitsevat liittokokouksessa liittovaltuuston sekä liittohallituksen puheenjohtajat. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittovaltuusto valitsee liittohallituksen jäsenet. Toiminnanjohtaja ja Karjalan Liiton toimisto toimivat liittohallituksen alaisena.

Karjalan Liiton järjestämistä aktiviteeteista löydät lisätietoa Karjalan Liitto ry:n tapahtumakalenterista ja joitakin näistä on nostettu sukuseuramme ”Ajankohtaista”-sivulle.

Liittokokouskauden 2021–2023 teemaksi vahvistettiin Huomisen karjalaisuus. Se on kattava ja tulevaisuuteen suuntaava. Keskeistä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän tiedon välittäminen niin liiton jäsenistölle, huomisen toimijoille kuin kaikille kiinnostuneille. Digitalisuuden hyödyntäminen ja somekanavien vahvistaminen ovat olennaisia teeman toteuttamisessa.

Vuoden 2021 toimintateema on Karjalainen identiteetti. Yleensä identiteettiin liitetään tietoisuus oman persoonan rakennuspuista, muun muassa omista juurista ja siitä, miten ilmentää kulttuuriperintöään ja taustaansa.

Karjalan Liiton jäsenyys kannattaa!

Karjalan Liiton jäsenyydellä tuet karjaisten juuriemme pitämistä elävänä ja saat konkreettisia rahanarvoisia etuja, joiden arvo ylittää jäsenmaksun suuruuden. Liittokokouksessa 2020 jäsenmaksuksi vuosille 2021 – 2023 päätettiin 20 € jäsenyhdistyksen jäseneltä. Mikäli kuulut samanaikaisesti useampaan jäsenseuraan (esimerkiksi sukuseuraan, pitäjäseuraan ja/tai Karjalaseuraan), Karjalan Liiton jäsenmaksuosuus peritään vain kerran.

Karjalan Liiton jäsenilleen tarjoamia jäsenetuja ovat:

 • Karjalan Kunnaat -jäsenlehti
  • Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen saa painettuna tai verkkolehtenä.
  • Pelkästään Karjalan Kunnaat -lehti yksinään kattaa jäsenmaksun!
 • Alennuksia Karjalan Liiton järjestämistä tapahtumista
  • mm. Karjalaisten kesäjuhlien pääsymaksuista
  • joistakin SieMie-puodin ja verkkokaupan tuotteista
  • Karjalan Liiton järjestämistä seminaareista, tapahtuma- ja koulutustilaisuuksista sekä matkoista
  • piirien alueellisesti sopimista liikkeistä
  • lisäksi jäsenseurat ja jäsenet saavat alennusta Karjalatalon tilavuokrista.
 • Alennuksia yhteistyökumppaneilta:
  • Kalevala Koru Oy
   • Karjalan Liiton jäsenet saavat koodilla KL10 10 % alennuksen kaikista Kalevala Korun normaalihintaisista tuotteista (pois lukien lahjakortit). Katso lisätietoa.
  • Karjala-lehti
   • Karjalan Liittoon liittyvät uudet jäsenet saavat Karjala-lehden ilmaiseksi kuukauden ajaksi.
   • Jos lehti kiinnostaa, Karjalan Liiton osuuden maksaneet uudet jäsenet tilata lehden puoleen hintaan joko puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.
   • Edun saamiseksi ota yhteyttä Karjala-lehteen!
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
   • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) alennusprosentti Karjalan Liiton jäsenille on 25 %. Se koskee kaikkia normaalihintaisia kirjoja ja sen voi hyödyntää Tiedekirjassa ja SKS:n verkkokirjakaupassa www.finlit.fi/kirjat.
   • Alennuksen saamiseksi on tilauksen yhteydessä laitettava KARJALANLIITTO kohtaan, jossa kysytään koodia. Katso lisätietoa.
  • Viking Line
   • Viking Line tarjoaa Karjalan Liiton jäsenille edullisia risteilymatkoja. Valittavanasi on päivittäin useita reittivaihtoehtoja sekä kestoltaan eripituisia risteilymatkoja.
   • Kerro varauksen yhteydessä Karjalan Liiton jäsenyytesi, vaikka tekisit varauksen matkatoimiston kautta. Karjalan Liiton asiakasnumero on 333868. Hyödynnä myös Viking Linen sivuilla olevaa Merimatka-alennuskuponkia.
   • Viking Linen sivu Karjalan Liiton jäsenille.
   • Katso lisätietoa.
  • Holiday Club
  • HF-klinikka
   • Karjalan Liiton jäsenille Karjala-kortilla 20 %:n alennus HF-klinikan palveluista.
   • HF-klinikka tarjoaa palveluina urheiluhierontaa ja liikuntavalmennusta.
  • Opintokeskus Sivis
   • Karjalan Liitto ja jäsenyhteisöt saavat koulutuksia ja kursseja varten tukea Opintokeskus Sivikseltä.
   • Siviksen tuki on seuroille, ei yksittäisille jäsenille.
 • Suurin jäsenetu Karjalan Liiton jäsenenä on mahdollisuus vaalia karjalaisuutta ja pitää yllä karjalaisia perinteitä osana karjalaista yhteisöä.
  • Yhteisössä on voimaa! Yksilönä tai yksittäisenä sukuseurana saamme huomattavasti vähemmän aikaan kuin yhdessä.
   • Eräs toiminnan muoto on se, että Karjalan Liiton johto tapaa valtionjohtoa vuosittain teemoilla, jotka koskevat luovutetun Karjalan alueen matkailua sekä alueen hautausmaita ja muistomerkkejä. Esimerkiksi tähän meillä sukuseurana ei ole mahdollisuutta!
   • Ilman Karjalan Liiton jatkuvaa työtä esimerkiksi kotiseutumatkailu rajan takaiseen Karjalaan ei nykymuodossaan olisi mahdollista.
  • Liitosta saamme tukea, kun vain osaamme sitä kysyä.

Liity sukuseuran kautta Karjalan Liitoon osaksi karjalaista yhteisöä ja
kulttuuriperintöä sekä tukemaan vanhemmilta saadun perinnön ylläpitämistä!

Käytä tarjolla olevat jäsenedut hyväksesi!

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com