Jäseneksi

Tervetuloa Taljan Sukuseura ry:n jäseneksi!

Miten liityn jäseneksi?

 • Ilmoita liittymisestä jäsenasioiden hoitajalle (jasenasiat@taljansuku.com). Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi, johon jäsenkirjeet lähetetään. Jos sinulla ei ole sähköpostia käytössäsi, ilmoita osoitteesi. Kerro myös, mitä kautta olet Taljan suvun jäsen. Vuosittain perittävä jäsenmaksu on 20 €.
 • Jäsenasioiden hoitaja lähettää sinulle postia ja tiedot jäsenmaksun maksamista varten. – Alle 18 vuotiaat ovat vapaat jäsenmaksusta.
 • Hallitus hyväksyy sinut jäseneksi seuraavassa kokouksessaan, mikäli olet sääntöjen mukaan kelpoinen jäseneksi.

Mitä säännöt sanovat jäsenyydestä?

Ohessa ote Taljan Sukuseura ry:n sääntöjen 3. pykälästä:

”Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Taljan sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Yhdistyksen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä yhdistykseen nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.”

Jäseneksi myös Karjalan Liittoon!

Taljan Sukuseura ry. on Karjalanliitto ry:n jäsenseura. Suosittelemme vahvasti liittymistä myös Karjalan Liiton jäseneksi! Karjalan liiton jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 €.

 • Lue lisää Karjalan Liiton jäsenyydestä! Taljan Sukuseura ry. on yksi Karjalan Liiton sivuilla mainituista jäsenyhteisöistä. Meidän kautta onnistuu liittyminen Karjalan Liiton jäseneksi, esimerkiksi samalla, kun liityt sukuseuran jäseneksi. Jos olet sukuseuramme jäsen ja haluat liittyä Karjalan liiton jäseneksi, ilmoita asiasta Taljan Sukuseuran jäsenasioidenhoitajalle (jasenasiat@taljansuku.com) ja asia on hoidettu.
 • Karjalan Liiton jäsenedut:
  • Jäsenille lähettettävä, neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Karjalan Kunnaat -jäsenlehti on jo sinänsä arvoltaan jäsen maksun verran! Huomioi myös muut jäsenedut ja alennukset Karjalan Liiton maksullisiin tilaisuuksiin.
  • Usen meiltä kotiseutumatkailijoilta unohtuu, että Karjalan Liiton kautta hoidetut suhteet valtakunnan tasolta paikallistasolle mahdollistavat vierailut sukumme asuinalueille Karjalassa.
 • Huomaathan, että Karjalan Liiton jäsenmaksu maksetaan vain kerran, joko meidän tai jonkun muun seuran kautta!

Eroaminen ja erottaminen sukuseuran jäsenyydestä

Mikäli haluat erota Taljan Sukuseura ry:n jäsenyydestä, ilmoita asiasta

 • hallitukselle, tai
 • puheenjohtajalle, tai
 • suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli olet Karjalan Liiton jäsen ja maksat jäsenmaksusi Taljan Sukuseura ry:n kautta, seura ilmoittaa Karjalan Liittoon sinun eronneen jäsenyydestä.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toistuvasti jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa.

Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com