Kotiseutu – Karjalankannas

Taljan suvun kotiseutu on Karjalankannas. Kantatalo on sijainnut Keski-Kannaksella Vuoksenrannan pitäjässä.

Karjalankannas erottaa Laatokan ja Suomenlahden toisistaan. Karjalankannaksen rajaksi kaakossa katsotaan Neva ja luoteessa Viipurinlahti ja sen perukasta Suomenvedenpohjasta vedetty linja Laatokkaan, joka kulkee suunnilleen Venäjän ja Suomen välisen rajan suuntaisesti ja sieltä edelleen edelleen Laatokan länsiosaan. /1/

Jääkausi ja sen jälkeinen maankohoaminen ovat vaikuttaneet Karjalankannaksen maiseman muodostumiseen. Maa kohoaa alueella edelleen. Kannasta halkova Vuoksi virtaa Saimaasta Laatokkaan. Vuoksen vedenkorkeus on vaihdellut ajan saatossa, ja sen ollessa korkeimmillaan vesistö muodosti Vuoksenlaakson muinaisjärven, jonka rannalle syntyi asutusta metallikaudella. /1/

Pähkinäsaaren rauhassa vuonna 1323 Karjalankannas jaettiin Ruotsin ja Novgorodin kesken. Vuoden 1617 Stolbovan rauhasta lähtien se kuului kokonaisuudessaan Ruotsiin, mutta joutui Suuren Pohjan sodan jälkeen vuonna 1721 Uudenkaupungin rauhansopimuksella Venäjälle. Vuonna 1812 keisari Aleksanteri I yhdisti Vanhan Suomen Suomen suuriruhtinaskuntaan, joka muutamaa vuotta aikaisemmin oli liitetty Venäjän valtakuntaan. Vanha Suomi käsitti Karjalankannaksen leveämmän pohjoisosan muodostaneet Itä-Kannaksen ja Länsi-Kannaksen sekä lisäksi Laatokan-Karjalan sekä Suomen nykyisen Etelä-Karjalan.  Karjalankannas kuuluu nykyisin kokonaisuudessaan Venäjään, mutta talvisotaan saakka suurin osa siitä kuului Suomeen. /1/

Karjalankannaksen suomalaiset kunnat vuonna 1939:

  • Kaupungit: Käkisalmi ja Viipuri
  • Kauppalat: Koivisto
  • Maalaiskunnat: Heinjoki, Johannes, Kanneljärvi, Kaukola, Kivennapa, Koiviston maalaiskunta, Kuolemajärvi, Käkisalmen maalaiskunta, Metsäpirtti, Muolaa, Pyhäjärvi, Rautu, Räisälä, Sakkola, Terijoki, Uusikirkko, Valkjärvi, Vuoksela, Vuoksenranta ja Äyräpää
  • Osittain Karjalankannaksella sijainneet maalaiskunnat: Antrea, Hiitola, Kirvu ja Viipurin maalaiskunta

Lähteet:

  1. Wikipedia https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjalankannas, viitattu 28.8.2020
Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com