Sukututkimus

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimusta on perinteinen arkistolähteisiin perustuva sukututkimus ja geneettinen sukututkimus. /1/

Sukututkimuksen perustietolähteitä ovat kirkonkirjat. Uusimmat kirkonkirjat sijaitsevat asianomaisten paikkakuntien kirkkoherranvirastoissa. Vanhoja kirkonkirjoja voi löytää maakunta-arkistoista ja kansallisarkistosta. Kullakin kirkkokunnalla on omat kirkonkirjansa. Esivalta on kerännyt tietoja vuodesta 1634 henkiverovelvollisesta väestöstä henkikirjoiksi lähinnä verotusta varten. Vanhempia, aina 1530-luvulle asti meneviä tietoja on maakirjoissa, joita ei kuitenkaan ole itä- ja pohjois-Suomesta. Henkikirjojen ja maakirjojen tietoja täydentävät monet muut veroluettelot kuten kymmenysveroluettelot, karja- ja kylvöveroluettelot ja hopeaveroluettelot. Veroluetteloista saa tietoa suvun omaisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Sotilasrullista on hyötyä suvun sotilaiden tutkimisessa. Käräjien tuomiokirjoista voi löytää tietoja käräjäasioihin osallisista, maakaupoista, rikostuomioista ja vaikkapa riitatapauksien värikkäitä kuvauksia. /1/

Sukututkimuksen alueella toimivat Vuonna 1917 perustettu Suomen Sukututkimusseura ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry. (SSHY). SSHY hallinnoi ja ylläpitää digitaalista arkistoa, josta löytyy mikrofilmeiltä skannattuja kirkonkirjojen sivuja internetin kautta vapaasti selattavana. /1/

Taljan suvun tutkimisen aloitti Mattias Talja. Taljan Sukuseuran perustamiskokouksessa hän luovutti vuosien ajan keräämänsä aineistonsa sukuseuralle.

Taljan Sukukirja

Mattias Taljan aloittamaa työtä jatkoi Marja-Liisa Huovinen yhdessä puolisonsa Kari Koiviston kanssa. Monivuotisen uurastuksen jälkeen 22.3.2014 julkaistiin Marja-Liisan toimittama kirja ”Taljan suku”. Toimittajalla oli tukenaan kirjaryhmä, johon kuuluivat Aila Alasalmi, Marja-Liisa Huovinen, Kari Koivisto, Matti Pyylampi ja Pekka Talja.

Geneettinen sukututkimus

DNA-sukututkimuksessa tutkitaan henkilön DNA-näytettä. Näyte pyyhkäistään itse posken sisäpinnasta näytepuikolla. DNA sisältää ihmisen perimän, geenit, jotka lapsi saa biologisilta vanhemmiltaan. DNA-sukututkimus antaa vastauksia kysymyksiin henkilön esihistoriasta ja löytää geenisukulaisia.

Taljan Sukuseura on päättänyt aloittaa geneettisen sukututkimuksen. Parhaillaan asiasta kootaan tietoa, haastatellaan asiantuntijoita ja valitaan vapaaehtoiset henkilöt geenitesteihin.

Lue lisää geneettisestä sukututkimuksesta.

Karjala-tietokanta

Karjala-tietokantaan tallennetaan henkilötietoja Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikassa säilytettävien luovutetun alueen seurakuntien vuosien 1700-1949 kirkonkirjoista. Luovutetun Karjalan evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien (yht. 70) kirkonkirjojen henkilötiedoista koostettu tutkimustietokanta koostuu 11,5 miljoonasta henkilötietueesta. Ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä lukuun ottamatta 100 vuotta nuorempaa aineistoa.

Lue lisää Karjala-tietokannasta!

Lähteet:

  1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sukututkimus Viitattu 14.3.2020
Theme: Overlay by Kaira
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com